Chci studovat

Bakalář (Bc.)

Bakalářské studium

Bakalářské studium jak oboru Sociální práce, tak oboru Veřejná a sociální politika a lidské zdroje trvá tři roky, je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Po úspěšném absolvování získá student právo používat titul Bc. (bakalář) před jménem.

Studenti mohou využít možnosti studovat v zahraničí jeden či více semestrů.

Více o oborech

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Sociální práce
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
e‑mail:
Veřejná politika a lidské zdroje
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
e‑mail:
Magistr (Mgr.)

Magisterské studium

Magisterské navazující studium jak oboru Sociální práce, tak oboru Veřejná a sociální politika a lidské zdroje trvá dva roky, je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Po úspěšném absolvování získá student právo používat titul Mgr. (magistr) před jménem. Obory lze studovat pouze samostatně.

Díky důrazu na tvůrčí aplikaci teorie v řešení praktických problémů získají studenti vědomosti a dovednosti pro samostatnou koncepční a řídící práci. Možnost studovat v zahraničí jeden či více semestrů magisterského programu se již stalo samozřejmou součástí studia.

Více o oborech

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Sociální práce
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
e‑mail:
Veřejná politika a lidské zdroje
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
e‑mail:
Malý doktorát (PhDr.)

Rigorózní řízení

Titul PhDr. (před jménem) je udělován na základě úspěšného složení státní rigorózní zkoušky a úspěšné obhajoby písemné rigorózní práce. Administrativní procedura a věcné náležitosti rigorózního řízení jsou popsány zde.

Velký doktorát (Ph.D.)

Doktorské studium

Doktorské studium oboru Sociální politika a sociální práce trvá čtyři roky, je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. Po úspěšném absolvování získá student právo používat titul Ph.D. (doktor) za jménem.

Těžiště studia spočívá v samostatném výzkumu s podporou uznávaných výzkumníků. Výsledkem tohoto výzkumu je doktorská disertační práce. Studenti získají schopnosti pro samostatný výzkum a teoretický rozhled ve veřejné politice, sociální práci a personalistice.

Více informací