Chci studovat

Bakalář (Bc.)

Bakalářské studium

Bakalářské studium jak programu Sociální práce, tak programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje trvá tři roky, je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Po úspěšném absolvování získá student právo používat titul Bc. (bakalář) před jménem.

Studenti mohou využít možnosti studovat v zahraničí jeden či více semestrů.

Více o programech

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Sociální práce
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
e‑mail:
Magistr (Mgr.)

Magisterské studium

Magisterské navazující studium jak programu Sociální práce, tak programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje trvá dva roky, je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Po úspěšném absolvování získá student právo používat titul Mgr. (magistr) před jménem. Programy lze studovat pouze samostatně.

Díky důrazu na tvůrčí aplikaci teorie v řešení praktických problémů získají studenti vědomosti a dovednosti pro samostatnou koncepční a řídící práci. Možnost studovat v zahraničí jeden či více semestrů magisterského programu se již stalo samozřejmou součástí studia.

Více o programech

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Sociální práce
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
e‑mail:
Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
e‑mail:
Malý doktorát (PhDr.)

Rigorózní řízení

Titul PhDr. (před jménem) je udělován na základě úspěšného složení státní rigorózní zkoušky a úspěšné obhajoby písemné rigorózní práce. Administrativní procedura a věcné náležitosti rigorózního řízení jsou popsány zde.

Velký doktorát (Ph.D.)

Doktorské studium

Doktorské studium programu Sociální politika a sociální práce trvá čtyři roky, je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. Po úspěšném absolvování získá student právo používat titul Ph.D. (doktor) za jménem.

Těžiště studia spočívá v samostatném výzkumu s podporou uznávaných výzkumníků. Výsledkem tohoto výzkumu je doktorská disertační práce. Studenti získají schopnosti pro samostatný výzkum a teoretický rozhled ve veřejné politice, sociální práci a personalistice.

Více informací

Jak to vidí studenti a absolventi?

Chceš vědět, jak vidí studium u nás naši studenti? Jaké mají zkušenosti z odborných stáží a zahraničních pobytů? Kde se uplatní naši absolventi? Tady přinášíme medailonky některých z nich.

Tereza Hajdová

"V dobrovolnickém centru jsem si mohla vyzkoušet spoustu různorodých činností. Během praxe jsem například pomáhala s přípravou a uváděním programů pro veřejnost, které se zpočátku pořádaly v offline a později v online prostředí. Také jsem nahrávala propagační video organizace v angličtině. Během těchto činností jsem si zlepšila své komunikační a prezentační dovednosti nejen ve svém rodném jazyce, ale také v angličtině. Dále jsem například propagovala akce dobrovolnického centra na sociálních sítích a webových stránkách a měla jsem možnost si vyzkoušet grafické zpracování propagačních materiálů a zpracovávat data organizace. Praxe v neziskové organizaci pro mě byla velkým přínosem, jelikož práce byla velmi různorodá a měla jsem možnost si vyzkoušet jakoukoliv činnost, o kterou jsem měla zájem. Věřím, že získané dovednosti a znalosti se mi v budoucnu budou hodit. " 

Tereza Hajdová, studentka magisterského programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Jana Válková

Jana Válková vystudovala Sociální politiku a práci na Univerzitě Hradec Králové. Pro další studium si vybrala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, protože je více zaměřená na výzkum, kterému se věnuje nejraději. Podílela se na projektu INNCARE, kde sledovala, jak rodiny s dětmi a seniory slaďují práci a péči o ně. Nyní pracuje v evropském programu Interreg Central Europe, kde doporučuje k finanční podpoře projekty zařazené v prioritě Inovace.

„Jako projektová manažerka mám na starosti projekty týkající se inovací. Tyto projekty podporují sociální inovace a sociální podniky, které zařazují znevýhodněné skupiny na trh práce, ale i univerzity a další instituce. Pomáhají také přenášet nové technologie do výroby. Společně s kolegy hodnotíme, do jaké míry jsou projektové návrhy ucelené, originální a významné pro řešení určitého problému. Podle toho se rozhodneme, zda projekt doporučíme k peněžní podpoře. Chceme, aby naše projekty vyvíjely a testovaly nové postupy.“ 

Více si můžete přečíst ZDE.

Tereza Kompauerová

"Jsem studentkou 3. ročníku jednooborové Sociální práce. Díky bakalářskému studiu na FSS nejenom získávám teoretické základy nezbytné pro vykonávání této profese, ale zejména velmi hodnotné zkušenosti z praxe, o které bych se chtěla krátce podělit.
Svoji první praxi jsem absolvovala v třetím semestru a to na kontaktním centru Podané ruce, které nabízí nízkoprahové služby aktivním uživatelům drog. Jelikož mě práce s touto cílovou skupinou bavila, rozhodla jsem se o prázdninách dobrovolně vyjet na týdenní stáž do Terapeutické komunity Sejřek. Zde jsem se v roli klienta účastnila denního programu včetně skupinových terapií a různých rituálů komunity.
Ve čtvrtém semestru jsem si chtěla vyzkoušet „klasickou sociální práci” a tudíž jsem šla na orgán sociálně právní ochrany dětí. Mohla jsem se účastnit soudů, sociálních šetření a případových konferencí. Po příchodu první vlny koronaviru jsem však musela místo výkonu praxe změnit. Následně jsem dobrovolničila v nově vzniklém centru pro lidi bez domova na Vlhké. 
Vzhledem k různým druhům praxe, které jsem měla možnost vyzkoušet, jsem si uvědomila, že mě baví zejména práce s lidmi, kteří se potýkají s nějakou formou závislosti. Díky nabytým zkušenostem pracuji v současné době v centru substituční terapie."

Tereza Kompauerová, studentka bakalářského programu Sociální práce

Bez popisku

Erasmus v době pandemie

"Můj Erasmus ve Švédsku byl trochu netradiční, protože probíhal zrovna v době koronavirové pandemie. Do poslední chvíle jsem si nebyla jistá, jestli do zahraničí vůbec vyjedu vzhledem ke všem permanentně se měnícím opatřením. Nakonec jsem ale odletěla a bylo to moje nejlepší studijní rozhodnutí vůbec.

Celému pobytu předcházela spousta vyřizování, z čehož pro mě bylo asi nejnáročnější vybrat si hostující zemi a univerzitu. Možností je tolik, že jsem v tom byla trošku ztracená, nakonec se pro mě ale stala rozhodující nabídka předmětů. Na švédské Dalarna University mě zaujaly předměty jako HR Management nebo Organisational Change and Leadership. Jedním z mých hlavních cílů bylo také zlepšit se v angličtině, proto jsem využila i předmět English for Oral Presentations. Moje výuka nakonec vzhledem k situaci probíhala v tzv. hybridním modelu, část fyzicky v kampusu a část online. I přes Zoom byly ale hodiny maximálně interaktivní a zaměřené především na aktivní diskuzi.

Kromě studia jsem měla spoustu času i na mimoškolní aktivity. Velké štěstí bylo, že jsem zvolila zrovna Švédsko, kde žádná výrazná omezení kvůli covidu nebyla. Díky tomu jsme mohli neomezeně cestovat, navštívili jsme několik národních parků, spoustu švédských měst a nakonec i Laponsko s nezapomenutelnou polární září.

Erasmus pro mě byly čtyři nejlepší měsíce z celého magisterského studia. Získala jsem nové přátele z celého světa a zkušenosti, které mě posunuly ve studijním, pracovním, ale i osobním životě. Každému bych proto alespoň jeden semestr v zahraničí určitě doporučila."

Alexandra Kubíčková, studentka magisterského programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

"Praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů je sice nepovinná, ale podle mě jsou zkušenosti získané „osaháním“ si práce personalisty k nezaplacení. Právě proto jsem od října 2020 na praxi v personální agentuře, kde zjišťuji, co obnáší práce recruitera.
Náplní mé každodenní práce je hlavně tvorba inzerce a komunikace s uchazeči. Velkou část dne trávím voláním si s uchazeči a listováním v hromadě životopisů. Díky této praxi jsem zjistila, jak probíhá nábor a výběr nových zaměstnanců pro nejrůznější organizace a tyto nově získané znalosti využívám při psaní své bakalářské práce. A co víc, zjistila jsem, že mě tato práce baví a utvrdila se v tom, že jsem si vybrala dobrý obor pro své studium. A o tom to přece je, no ne?
I když se práce recruitera může zdát, stejně jako ostatní kancelářské práce, rutinní a nudná, opak je pravdou. I k mému překvapení je každý den na této pozici úplně jiný. Každý den člověk poznává a komunikuje s jinými typy lidí. Rozhodně jsem si za těch pár měsíců tady rozvinula své komunikační dovednosti a naučila se asertivitě."
Sára Spoustová, studentka bakalářského programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
"Nějak takto aktuálně vypadá můj život napůl pracující studentky Sociální práce a Veřejné politiky v době pandemie. Bohužel, neděje se toho příliš mnoho zajímavého, ale právě proto jsem ráda za studium, které mě aktuálně dává nějakou smysluplnou náplň a taky možnost se i v této době dále rozvíjet.
Moje cesta k Sociální práci a Veřejné politice vedla trochu oklikou přes jiný studijní obor, ale nakonec jsem velmi ráda, že jsem skončila právě zde. Myslím, že jsem se v tomto oboru našla a svědčí o tom i mé pocity z praxí, které jsem absolvovala. V rámci nich jsem se podívala třeba do chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením, terapeutické komunity pro osoby s problémy s návykovými látkami a dovedly mě až do mé současné práce. Tou je nyní osobní asistence pro děti s mentálním postižením, ale i pro dospělé samostatné osoby s fyzickým handicapem.
Studium sociální práce a veřejné politiky pro mě znamená nejen možnost pomáhat, ale i možnost něčemu rozumět do hloubky a pomáhat profesionálně, odborně. Vím, že mě tento obor baví a nadále bych se v něm ráda rozvíjela. Všem, kteří uvažují, že se k nám také přihlásí, přeji hodě štěstí a alespoň jeden semestr, který nebude online!"
Rozálie Pečínková, bakalářská studentka dvouoboru Sociální práce a Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info