Spolupráce

Na Katedře sociální politiky a sociální práce spolupracujeme jak se soukromými organizacemi, tak organizacemi státními a nestátními. Předmětem spolupráce jsou zejména odborné stáže studentů v oblasti 1) sociální práce, 2) veřejné a sociální politiky a 3) rozvoje a řízení lidských zdrojů. Dále spolupracujeme na řešení praktických problémů pomocí aplikovaného výzkumu a zapojujeme experty do výuky.

V oblasti základního výzkumu se zaměřujeme na 1) veřejné politiky (zaměstnanost, rodinná politika, sociální služby, sociální začleňování atd.), 2) organizační aspekty systémů veřejné politiky a 3) intervence sociální práce a její profesionalizace. V těchto oblastech spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadem práce ČR, Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Magistrátem města Brna a také mnoha neziskovými organizacemi. Zasedáme v řadě poradních orgánů a expertních skupin činných v této oblasti na centrální, krajské i lokální úrovni. Tento profil poskytuje bohaté možnosti v aplikovaném výzkumu, podporujeme tak přenos odborných poznatků a metodik do praxe v oblasti plánování a realizace veřejných a sociálních programů, v oblasti rozvoje a řízení organizací poskytujících tyto programy a služby a v oblasti inovací služeb sociální práce.

  • Realizujeme různé typy evaluačního výzkumu podle zájmů a potřeb klientů. Máme dlouhodobé zkušenosti s odborným posouzením aktuálních sociálních problémů a životních situací na lokální, regionální i národní úrovni. Specializujeme se na posuzování potřeb dalšího rozvoje programů a služeb, s vyhodnocením nedostatků a změn, které nastávají v průběhu realizace různých projektů a se zjišťováním dopadů programu na cílovou skupinu jeho působení.
  • Provádíme studie organizačního rozvoje, například analýzy pro podporu strategického plánování a řízení na úrovni organizací činných v oblasti služeb sociální práce a veřejné politiky.
  • Dále nabízíme organizační audity pro identifikaci konfliktů a bariér pracovního výkonu či personální analýzy zaměřené na oblast plánování, náboru a výběru lidských zdrojů organizací veřejných a sociálních služeb.
  • Realizujeme individuální i skupinové supervize pro organizace poskytující služby sociální práce.

Kontakty:

Výzkumná spolupráce: doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., vedoucí katedry, e-mail: kubalis@fss.muni.cz

Odborné stáže studentů v oblasti sociální práce: 

Odborné stáže studentů v oblasti veřejné a sociální politiky a v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D., e-mail: 143806@mail.muni.cz

Zveřejnění nabídky volných pracovních míst pro absolventy našich studijních programů: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D., e-mail: 143806@mail.muni.cz

Inzerce volných pracovních míst

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info