AKTUALITY

Státnice a obhajoby leden/únor 2021

Bakalářské a magisterské obhajoby v programu Sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje v semestru podzim 2020 se budou konat online s využitím platformy Zoom.

Podzim 2020 - výuka online

Výuka v bakalářském i magisterském studiu SPR a VSPLZ, v prezenční i kombinované formě, probíhá online. Jednotlivé předměty jsou vyučovány podle aktuálního rozvrhu. Podrobnosti k výuce jsou uvedeny v sylabu daného předmětu.