AKTUALITY

Bakalářské obhajoby a státnice

Bakalářské státnice a obhajoby VSPLZ a SPR se konají v termínech červen 2020září 2020. V obou termínech dochází ke změně – státní zkouška bude mít ústní formu. Podrobné informace k průběhu a organizaci bakalářské SZZ jsou k dispozici v dokumentech katedry v IS.

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje Sociální práce

Magisterské státnice a obhajoby

Magisterské státnice a obhajoby VSPLZ a SPR se konají v termínech červen 2020září 2020. V obou termínech dochází ke změně – státní zkouška bude mít ústní formu. Podrobné informace k průběhu a organizaci magisterské SZZ jsou k dispozici v dokumentech katedry v IS.

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje Sociální práce